domingo, abril 17, 2011

Teus Olhos

Há tanta coisa
Escondida
No escuro dos teus olhos
Tanta coisa no
Profundo
Dos teus olhos
Tantos
Desejos nos meus
E nos teus
Tantos olhos
Um tanto de
Mistério
Olhos invendáveis
Aos olhos meus